การยืนยันบัญชี

การยืนยันบัญชี หรือ ตัวตนของคุณ จะทำให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่อไปนี้ การตรวจสอบเพื่อถอนรวดเร็วขึ้น กำหนดถอนต่อวันสูงขึ้น และเพื่อยืนยันว่าคุณมีตัวตนอยู่จริงกรณีที่เราจะจัดส่งของชำร่วยต่างๆ

เอกสารที่ใช้ รายละเอียด ภาพตัวอย่าง
บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

“บัตรประจำตัวที่สามารถใช้ได้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งต้องมีข้อมูลระบุดังนี้
– รูปถ่าย
– ชื่อนามสกุลจริง
– วันที่ออกบัตร
– วันหมดอายุของบัตร
– วันเดือนปีเกิด
– เลขประจำตัวประชาชน
กรุณาถ่ายให้เห็นทั้ง 4 มุม ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งถูกตัดออกไป ในกรณีที่เอกสารมีข้อมูลทั้งสองด้าน ให้ถ่ายทั้งสองด้าน

เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น ที่อยู่ที่สมาชิกทำการลงทะเบียนเข้ามาในระบบต้องตรงกับที่อยู่ในหน้าบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่เท่านั้น
โปรดให้ที่อยู่ของคุณ (และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ) ที่เป็นปัจจุบันในข้อมูลบัญชีของคุณ”

เอกสาร หรือ หลักฐานบัญชีธนาคาร “เพื่อทำการยืนยันบัญชีธนาคาร และธุรกรรมการเงินของคุณ โปรดส่งเอกสารหลักฐานเกียวกับบัญชีธนาคาร หรือธุรกรรมการเงินของคุณเพื่อทำการยืนยัน ดังนี้
1.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร/หน้าบัญชีออนไลน์
2.หลักฐานการฝากเงินกับเว็บไซต์ครั้งล่าสุด

ก่อนที่คุณจะกดปุ่ม “ส่ง” โปรดแน่ใจว่าเอกสารประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ มิฉะนั้นเอกสารของคุณอาจไม่ได้รับการอนุมัติ
– มีชื่อและนามสกุลจริง
– เลขที่บัญชีที่ครบถ้วน
– ย้ำอีกครั้ง กรุณาถ่ายให้เห็นทั้ง 4 มุม ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งถูกตัดออกไป”
เอกสาร หรือ หลักฐานยืนยันที่อยู่

“เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ คุณอาจจะส่งที่อยู่ที่แจ้งค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ ใบแจ้งหนี้ต่างๆ หนังสือรับรองจากธนาคาร ฯลฯ
ก่อนที่คุณจะกดปุ่ม “ส่ง” โปรดแน่ใจว่าเอกสารประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ มิฉะนั้นเอกสารของคุณอาจไม่ได้รับการอนุมัติ
– วันที่ออกเอกสาร (ต้องไม่นานเกิน 3 เดือน)
– มีชื่อและนามสกุลจริง
– ที่อยู่
– ย้ำอีกครั้ง กรุณาถ่ายให้เห็นทั้ง 4 มุม ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งถูกตัดออกไป เอกสารที่แสดงที่อยู่ ต้องเป็นเอกสารที่ได้รับแจ้งโดยเป็นจดหมายทางไปรษณีย์

เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้น โปรดให้ที่อยู่ของคุณ (และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ) ที่เป็นปัจจุบันในข้อมูลบัญชีของคุณ”