Author: WwJ6ykpWRG

Skrill E-Wallet TH

ฝากเงินอย่างไร SKRILL E-WALLET ช่องทางอื่นๆ ฝากเงิน 1 ทำการล็อคอินด้วย ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด ของท่าน คลิ้กปุ่ม “ฝากเงิน” บริเวณมุมขวาบน 2 เลือก “E-wallet” (โลโก้ Skrill) 3 กดปุ่มเลือกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก หรือ ใส่จำนวนเงินในช่องด้านล่าง 4 คลิก “ต่อไป” 5 หน้าต่างของ Skrill จะแสดงขึ้นมา ให้ท่านล็อคอินแล้วทำการชำระให้สมบูรณ์ เมื่อทำการชำระเสร็จสิ้น เครดิตจะเข้า บัญชี ยูสเซอร์เนมของท่านทันที! ฝากเงิน ช่องทางอื่นๆ

Bank QR Code TH

ฝากเงินอย่างไร พร้อมเพย์ / ทรู มันนี่ ช่องทางอื่นๆ ฝากเงิน 1 ทำการล็อคอินด้วย ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด ของท่าน คลิ้กปุ่ม “ฝากเงิน” บริเวณมุมขวาบน 2 เลือก “พร้อมเพย์ / ทรู มันนี่” 3 กดปุ่มเลือกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก หรือ ใส่จำนวนเงินในช่องด้านล่าง 4 คลิก “ต่อไป” 5 “หน้าต่างของ พร้อมเพย์ / ทรู มันนี่ จะแสดงขึ้นมา พร้อมรายละเอียดให้ตรวจสอบ 6 สแกน QR Code ด้วยแอพธนาคารบนมือถือของท่าน พร้อมทำการชำระเงิน เครดิตจะเข้า บัญชี ยูสเซอร์เนมของท่านทันที!” ฝากเงิน ช่องทางอื่นๆ

Online Debit TH

ฝากเงินอย่างไร ออนไลน์เดบิต ช่องทางอื่นๆ ฝากเงิน 1 ทำการล็อคอินด้วย ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด ของท่าน คลิ้กปุ่ม “ฝากเงิน” บริเวณมุมขวาบน 2 เลือก “ออนไลน์เดบิต” 3 กดปุ่มเลือกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก หรือ ใส่จำนวนเงินในช่องด้านล่าง จากนั้นเลือกธนาคารที่ท่านต้องการฝากเข้ามา 4 คลิก “ต่อไป” 5 หน้าต่างของ ออนไลน์เดบิต จะแสดงขึ้นมาพร้อมรายละเอียดให้ตรวจสอบ ให้ท่านล็อคอินเข้าสู่ระบบธนาคารของท่าน เมื่อทำการชำระเสร็จสิ้น เครดิตจะเข้า บัญชี ยูสเซอร์เนมของท่านทันที! ฝากเงิน ช่องทางอื่นๆ

Neteller E-Wallet TH

ฝากเงินอย่างไร NETELLER E-WALLET ช่องทางอื่นๆ ฝากเงิน 1 ทำการล็อคอินด้วย ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด ของท่าน คลิ้กปุ่ม “ฝากเงิน” บริเวณมุมขวาบน 2 เลือก “E-wallet” (โลโก้ Neteller) 3 กดปุ่มเลือกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก หรือ ใส่จำนวนเงินในช่องด้านล่าง จากนั้นทำการกรอกอีเมล 4 คลิก “การฝากเงิน” 5 หน้าต่างของ Neteller จะแสดงขึ้นมา ให้ท่านล็อคอินแล้วทำการชำระให้สมบูรณ์เมื่อทำการชำระเสร็จสิ้น เครดิตจะเข้า บัญชี ยูสเซอร์เนมของท่านทันที! ฝากเงิน ช่องทางอื่นๆ

Fast Cash TH

ฝากเงินอย่างไร ฝากด่วนออนไลน์ ช่องทางอื่นๆ ฝากเงิน 1 ทำการล็อคอินด้วย ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด ของท่าน คลิ้กปุ่ม “ฝากเงิน” บริเวณมุมขวาบน 2 เลือก “ฝากด่วนออนไลน์” 3 กดปุ่มเลือกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก หรือ ใส่จำนวนเงินในช่องด้านล่าง 4 คลิก “ต่อไป” 5 หน้าต่างของ ฝากด่วนออนไลน์ จะแสดงขึ้นมา ให้ท่านเลือกธนาคารที่ท่านต้องการ แล้วกดปุ่ม “ตกลง” 6 ระบบจะนำท่านไปยังหน้าล็อคอิน ให้ท่านทำการล็ออินสู่ธนาคารท่านด้วย ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด พร้อมทำการชำระให้สมบูรณ์ เมื่อทำการชำระเสร็จสิ้น เครดิตจะเข้า บัญชี ยูสเซอร์เนมของท่านทันที! ฝากเงิน ช่องทางอื่นๆ

Crypto TH

ฝากเงินอย่างไร CRYPTO ช่องทางอื่นๆ ฝากเงิน 1 ทำการล็อคอินด้วย ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด ของท่าน คลิ้กปุ่ม “ฝากเงิน” บริเวณมุมขวาบน 2 เลือก “Crypto” 3 เลือกการชำระเงิน crypto 4 กด “คัดลอกบัญชี” เพื่อนำไปชำระผ่านระบบ Crypto ของท่าน หรือ สแกน QR Code ผ่านแอพ Crypto ของท่าน เมื่อทำการชำระเสร็จสิ้น เครดิตจะเข้า บัญชี ยูสเซอร์เนมของท่านทันที! ฝากเงิน ช่องทางอื่นๆ

Bank Transfer TH

ฝากเงินอย่างไร โอนเงินผ่านธนาคาร ช่องทางอื่นๆ ฝากเงิน 1 ทำการล็อคอินด้วย ยูสเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด ของท่าน คลิ้กปุ่ม “ฝากเงิน” บริเวณมุมขวาบน 2 เลือก “โอนเงินผ่านธนาคาร” 3 กดปุ่มเลือกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก หรือ ใส่จำนวนเงินในช่องด้านล่าง จากนั้นเลือกธนาคารที่ท่านต้องการฝากเข้ามา (ชื่อ-สกุล ต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้) 4 คลิก “ต่อไป” 5 หน้าต่างของ แนบสลิปฝากผ่านธนาคาร จะแสดงขึ้นมา พร้อมรายละเอียดให้ตรวจสอบ ทำการโอนเงินผ่าน แอพธนาคาร หรือ เว็บไซต์ธนาคาร ด้วยรายละเอียดที่แสดง 6 กด “Select File” เพื่อแนบ สลิปหลักฐานการการฝาก พร้อมกรอกเวลาโอน (ตามที่แสดงบนสลีป), กรอกเลขบัญชีของท่าน 7 กดปุ่ม “ยืนยันการชำระเงิน” เครดิตจะเข้า บัญชี ยูสเซอร์เนมของท่านทันที! ฝากเงิน ช่องทางอื่นๆ

Scroll to top